Sääksmäki-mitali Pekka Kansaselle

15.7.2019

Sääksmäki-seuran perinteisiä iltamia vietettiin Kelhissä 14.7.2019.

Vuoden 2019 Sääksmäki-mitalin sai Suom,en Vesiensuojeluyhdistysten liiton toiminnan johtaja Pekka Kansanen. Kansanen väitteli vuonna 1985 tohtoriksi Vanajaveden tilaa koskevalla tutkimuksella. Hän on toiminut mm. Kemiran ympäristönsuojelupäällikkönä ja Helsingin kaupungin ympäristöjohtajana. Kansasen videodokumentti Sibelius Sääksmäelle kertoo Jean Sibeliuksen nuoruuden kesistä Sääksmäellä, luontokokemuksista ja säveltäjän saamista vaikutteista. Sibeliuksen varhaisimmat sävellykset syntyivät noina Sääksmäen kesinä.

Sääksmäki-seuran kunniajäseneksi kutsuttiin Helmi Kokkala. Hän on ollut seuran jäsen yli 60 vuotta toimien seuran sihteerinä ja hallituksen jäsenenä  vuosina 1972 - 1982. Hän oli mukana elvyttämässä kotiseutuseuraa 1970-luvulla ja osallistui pitkään Sääskmäki-lehden tekemiseen mm. piirtämällä lehden kansikuvat. Helmi Kokkala osallistuu edelleen seuran tilaisuuksiin.

Iltamien puhujana oli kirjailija Risto Isomäki. Puheessaan hän pohti Sääksmäen Rapolan muisnaislinnan problematiikkaa ja kyseenalaisti useita vallitsevia käsityksiä. Harju loivine rinteineen ei ole tyypillinen muinailinna, ihmiskäsin tehdyt rakenteet eivät ole sulkemassa helpoiten noustavia rinteen osia eikä portteja ole suojattu. Erityisen merkittävää on, että itse harjulta ei ole tehty juurikaan esinelöytöjä, metalliesineitä vain yksi, vaikka linnoituksen olisi pitänyt olla käytössä rautakauden ja varhaiskeskiajan taitteessa. Isomäki haki rakennelmille selitystä kauempaa, 6000 -8000 vuoden takaa kulttuurista, jonka jälkiä on tunnistettu Suomen rannikolta.

Iltamien musiikista vastasi Duo Tervaniemi. Jälkipuoliskolla nähtiin valkeakoskelaissyntyisen Jarno Hyökyvaaran monologi Punajuova. Eino Leinon ja Uuno Kailaan runoihin perustuvan esityksen oli ohjannut Keke Lammassaari.

Yleisöä iltamissa oli 50.