Eino Jutikkala - seminaari

30.3.2019

Eino Jutikkala-seminaari Voipaalassa.

Eino Jutikkala -seminaari Sääksmäessä, Voipaalan kartanossa 30.3.2019 kello 12:00.

Akateemikko Eino Jutikkala oli keskeinen vaikuttaja suomalaisessa historiantutkimuksessa liki 70 vuoden ajan. Miten Jutikkalan tulkinnat ja näkemykset ovat kestäneet aikaa, onko uusi tutkimus samaa mieltä akateemikon kanssa.

 

Seminaarin puheenjohtajana toimii FT Ilkka Nummela.

 

Ari Sirén: Seminaarin avaus

 

Petri Talvitie:Eino Jutikkalan tulkinnat maanomistuksen historiasta nykytutkimuksen valossa

 

FT Petri Talvitie työskentelee historiantutkijana Helsingin yliopistossa Suomen ja Pohjoismaiden historian oppiaineessa. Hän väitteli vuonna 2013 isojaosta Länsi-Uudellamaalla ja on sen jälkeen toiminut Suomen Akatemian tutkijantohtorina Jyväskylän yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Talvitie on kirjoittanut useita artikkeleita maanjakojen ja maanomistuksen historiasta Suomessa.

 

Elina Maaniitty: Kuolinsyitä ja väkilukutauluja – Eino Jutikkalan perintö suomalaisessa väestöhistoriassa

Elina Maaniitty (FM) on helsinkiläinen historioitsija, joka on kiinnostunut erityisesti vanhempien aikojen demografiasta, lääketieteen historiasta ja merihistoriasta. Hän kirjoittaa tällä hetkellä Helsingin yliopistossa väitöskirjaansa Ruotsin ja Suomen 1700-luvun tautiepidemioista ja lääketieteestä sekä työskentelee ”Agents of Enlightenment” -hankkeessa Turun yliopistossa.

Ilkka Nummela: Eino Jutikkala yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tulkitsijana

Ilkka Nummela (1950), FT, TTM on Jyväskylän yliopiston taloushistorian emeritusprofessori, joka on tutkinut muun muassa aineellisen elintason ja taloudellisen eriarvoisuuden kehitystä Suomessa pitkällä aikavälillä sekä sotataloutta ja taloudellisen puolustusvalmiuden suunnittelua. Nummela väitteli aikanaan rakennetun kaupunkimaan hinnasta autonomian ajan loppupuolelle Eino Jutikkalan ja Antti Penttisen toimiessa vastaväittäjinä.

Petteri Norring: Sääksmäki, Suomi, Pohjoismaat – Jutikkala paikallisen, kansallisen ja yleisen historian tutkijana

FT Petteri Norring tutki väitöskirjassaan (2018, Helsingin yliopisto) Jutikkalan ja ruotsalaisen Eli F. Heckscherin uria historiantutkijoina. Tällä hetkellä Norring tutkii 1800- ja 1900-luvun pohjoismaista historiankirjoitusta aiheenaan vapaan talonpojan aate- ja oppihistoria.

 

Seminaarin osanottomaksu on 20 euroa, Sääksmäki-seuran jäsenille 10 euroa. Hintaan sisältyy kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset maksamalla osanottomaksu Sääksmäki-seuran tilille FI 80 5494 0940 1559 08, viesti Jutikkala. Lisätiedot Ari Sirén, puhelin 040 5846510 tai ari.siren@upm.com