Talonpoikaisen rakentamisen helmiä Sääksmäellä

8.6.2016

Sääksmäki –seuraa etsii maaseudun perinteistä tai perinteiseen pohjautuvaa hyvää rakentamistapaa edustavia kohteita Sääksmäellä. Tavoitteena on juhlistaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa hakemalla arvokkaille talonpoikasrakennuksille luovutettavaksi Talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi vuonna 2017. Samalla seura haluaa muistuttaa vielä säilyneen vanhan rakennuskannan arvosta.

Perinteisen rakentamistavan kunniakilven Talonpoikaiskulttuurisäätiö myöntää tunnustukseksi maaseudun perinteistä tai perinteeseen pohjautuvaa hyvää rakentamistapaa edustavalle rakennukselle tai rakennusryhmälle. Talonpoikaiskulttuurisäätiö on myöntänyt kilpiä vuodesta 1951 lähtien. Sääksmäellä kilpiä on ainakin Jutikkalassa, Lahisissa, Rapolassa ja Kärjenniemessä.

Kunniakilven voi saada tunnustuksena talonpoikaisen rakennus- ja miljööperinteen säilyttämisestä. Kohteen tulee olla edustava esimerkki hyvästä talonpoikaisesta rakentamistavasta. Rakennukselta tai rakennusryhmältä edellytetään, että se on edelleen tai se on ollut maatilakäytössä ja sijaitsee tasapainoisessa maaseutuympäristössä. Kunniakilpi voidaan myöntää maatilan vanhalle rakennuskannalle, iältään 1700- ja 1800-luvulta aina 1950-luvun jälleenrakennuskauden kohteisiin. Erityisistä syistä kilpi voidaan myöntää myös tämän jälkeen rakennetuille tai alkuperäiseltä paikaltaan siirretylle kohteelle.

Kunniakirjan voi saada hyvin hoidettu, perinteistä maaseuturakentamista edustava rakennus- tai rakennusryhmä. Kohde voi olla edelleen tai se on ollut maatilatalouden käytössä, mutta kunniakirjan voi saada myös perinteiseen maaseutuasumiseen ja maaseutuelinkeinoihin liittynyt kohde, esimerkiksi kotitarveteollisuuttaa ja muuta pienimuotoista tuotantotoimintaa palvellut tai palveleva rakennus.

Seura etsii kilven arvoisia rakennuksia ja esittää niille kunniakilpeä. Lopullisen päätöksen asiassa tekee Talonpoikaiskulttuurisäätiön kilpiraati. Perusteltuja ehdotuksia kunniakilven saajiksi kannattaa esittää. Kohteen tiedot, perustelut ja kuvat voi lähettää Sääksmäki-seuran johtokunnalle.

Lisätietoja puheenjohtaja Ari Sirén, puh. 040 584 6510, ari.siren(at)upm.com